تور کالیچی آنتالیا

تور کالیچی آنتالیا محله خلیج کالیچی برای قدم زدن ساخته شده است. به طور کامل خانه های سفارشی عثمانی سفارشی و قرمز روبرو شده اند که در خیابان های سنگ فرش قرار دارند و در حال حاضر به خانه های زیادی از هتل های بوتیک، مغازه های سوغات، گالری های هنری و رستوران ها می … ادامه خواندن تور کالیچی آنتالیا