ویزای کانادا

ویزای کانادا


ویزای کانادا | تورنامه مدارک مورد نیاز ویزای کانادا جهت اقدام ویزا توریستی کانادا


ویزای کانادا | تورنامه مدارک مورد نیاز ویزای کانادا جهت اقدام ویزا توریستی کانادا


اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر به همراه کلیه پاسپورتهای قدیمی که در آن ویزا درج شده وجود داشته باشد .
یک قطعه عکس  3.5*4.5 رنگی . پشت زمینه سفید. تمام رخ
ترجمه شناسنامه
ترجمه سند ازدواج در صورت هم سفر بودن با همسر و درصورت همسفر بودن با فرزندان حتما گواهی اشتغال به تحصیل شان ترجمه شود.
تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر متقاضی به صورت جداگانه.
مدارک مالی شامل نامه تمکن بانک به زبان لاتین با مهر قسمت بین الملل بانک به همراه گردش چهارماهه حساب که نشان 6 دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد.درصورتیکه گواهی سپرده بلند مدت و یا گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار و سند اتومبیل و اجاره نامه دارید ارایه داده شود.
ترجمه اسناد ملکی.
مدارک شغلی:
کارمندان : گواهی اشتغال به کار به زبان لاتین روی سربرگ شرکت( با ذکر تاریخ شروع به کار- سمت شغلی و درآمد ماهیانه – مدت زمان مرخصی موافقت شده) به همراه ترجمه فیش حقوق دو ماه آخر و ترجمه لیست بیمه دو ماه آخر و ترجمه حکم کارگزینی. آگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی – آگهی تغییرات –کارفرمایان: ترجمه آگهی تاسیس ماه آخر لاتین4 ماه آخر کارمندان- ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده-نامه تمکن بانک شرکت-ریز پرینت 2 تجار: ترجمه کارت بازرگانی و گواهی اتاق بازرگانی و ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه لیست پرداخت بیمه. پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت و کارت نظام پزشکی و ترجمه پروانه مطب و ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه لیست پرداخت بیمه. مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت. – ترجمه جواز کسب-ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده – کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد:ترجمه پروانه بهره برداری ترجمه لیست پرداخت بیمه. بازنشستگان :ترجمه حکم بازنشستگی و ترجمه فیش حقوقی دو ماه آخربازنشستگی(درصورت افزایش حقوق ترجمه حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود.) نسبت با شخص-دلیل سفر-آدرس و تلفن-مدت زمان اقامت و – .

دعوت نامه : شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی برسد. NOTHARY PUBLIC هرگونه موارد مرتبط دیگر. (دعوت نامه پس از تنظیم باید به مهر وامضای دفتر ثبت مدارک فرد دعوت کننده : ارائه کارت شهروندی شناسنامه کانادایی – پاسپورت کانادایی –CANADIAN CITIZENSHIP CARD یا کارت اقامت CERTIFICATE CANADIAN BIRTH از سوی فرد دعوت کننده الزامی است.همچنین سایر مدارک PR CARD برگه مالیاتی – فرد دعوت کننده شامل گواهی اشتغال به کار- نامه بانک T و فرم های NOTICE OF ASSESSMENT 4 , T1 تاثیر بسیار زیادی روی نتیجه درخواست فرد دعوت شونده دارند.
ترجمه رضایت نامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایت نامه باید از وی کسی باشد که آنها را همراهی نمی کند


تمامی مدارک ویزای کانادا میبایست به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند


ویزای کانادا 

 تورنامه

 مدارک مورد نیاز ویزای کانادا 

جهت اقدام ویزا توریستی کانادا

منبع

21 شهریور 1397 - 15:33

برچسب ها

  • ویزای_کانادا
  • تورنامه
  • آژانس_تورنامه_آنتالیا

نظرات کاربران

امتیاز کل

در حال حاضر نظری ثبت نشده است

ثبت نظر

امتیاز شما