نرخ امروز طلا و ارز در بازار آنتالیا و استانبول

نرخ امروز طلا و ارز در بازار آنتالیا و استانبول | دلار | یورو | طلا | لیر | سکه | تورنامه

دلار آمریکا پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

دلار آمریکا پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1250 خرید و به بهای 6.1270 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.1900 لیر خرید و به بهای 7.1920 لیر معامله شد.

دلار آمریکا پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1250 خرید و به بهای 6.1270 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.1900 لیر خرید و به بهای 7.1920 لیر معامله شد.

دلار آمریکا چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

دلار آمریکا چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1600 خرید و به بهای 6.1620 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.2510 لیر خرید و به بهای 7.2530 لیر معامله شد.

دلار آمریکا چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1600 خرید و به بهای 6.1620 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.2510 لیر خرید و به بهای 7.2530 لیر معامله شد.

دلار آمریکا سه شنبه 18 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

دلار آمریکا سه شنبه 18 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

نرخ امروز طلا و ارز در بازار استانبولهر دلار آمریکا امروز سه شنبه 18 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.3430 خرید و به بهای 6.3450 لیر فروخته شد.

دلار آمریکا سه شنبه 18 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

نرخ امروز طلا و ارز در بازار استانبولهر دلار آمریکا امروز سه شنبه 18 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.3430 خرید و به بهای 6.3450 لیر فروخته شد.

دلار آمریکا دوشنبه 17 سپتامبر 2018 در بازار ترکیه

دلار آمریکا دوشنبه 17 سپتامبر 2018 در بازار ترکیه

# نرخ امروز طلا و ارز در بازار آنتالیا و استانبولهر دلار آمریکا امروز دوشنبه 17 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1930 خرید و به بهای 6.1950 لیر فروخته شد.همچنین هر یورو به قیمت 7.2150 لیر خرید و به بهای 7.2170 لیر معامله شد.

دلار آمریکا دوشنبه 17 سپتامبر 2018 در بازار ترکیه

# نرخ امروز طلا و ارز در بازار آنتالیا و استانبولهر دلار آمریکا امروز دوشنبه 17 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1930 خرید و به بهای 6.1950 لیر فروخته شد.همچنین هر یورو به قیمت 7.2150 لیر خرید و به بهای 7.2170 لیر معامله شد.