ازدواج | استخدام| خرید ملک| تحصیل| ثبت شرکت| اقامت توریستی

قوانین و راه های اقامت در ترکیه : ازدواج : از طریق ازدواج با یک شهروند ترکیه می توان اقامت این کشور را دریافت کرد.