اخبار و اطلاعات ترکیه

اخبار و اطلاعات ترکیه و زندگی در ترکیه برای سفر کردن و اقامت گرفتن و زندگی کردن و شرکت زدن

مراکز خرید آنتالیا

مراکز خرید آنتالیا

مراکز خرید آنتالیا هم درون شهر است هم در اطراف شهر  و دسترسی بهشون آسان است هم با اتوبوس (آنتالیا کارت) هم با ترموا آنتالیا..  بهترین برند های دنیا را می توانید در مراکز خرید آنتالیا  پیدا کنید از بربری شانل گرفته تا زارا ماسیمو دوتی تا آتلت های

مراکز خرید آنتالیا

مراکز خرید آنتالیا هم درون شهر است هم در اطراف شهر  و دسترسی بهشون آسان است هم با اتوبوس (آنتالیا کارت) هم با ترموا آنتالیا..  بهترین برند های دنیا را می توانید در مراکز خرید آنتالیا  پیدا کنید از بربری شانل گرفته تا زارا ماسیمو دوتی تا آتلت های

مشکلات ندانستن زبان ترکی در آنتالیا و در استانبول

مشکلات ندانستن زبان ترکی در آنتالیا و در استانبول

از مزیت های سفر با تور به کشورهای خارجی مسئله ی زبان است .اگر با تور سفر کنید یک راهنمای مسلط به زبان خواهید داشت که کار ترجمه را انجام می دهند.اگر نیاز به یادگیری تخصصی زبان ترکی در کشور ترکیه داری

مشکلات ندانستن زبان ترکی در آنتالیا و در استانبول

از مزیت های سفر با تور به کشورهای خارجی مسئله ی زبان است .اگر با تور سفر کنید یک راهنمای مسلط به زبان خواهید داشت که کار ترجمه را انجام می دهند.اگر نیاز به یادگیری تخصصی زبان ترکی در کشور ترکیه داری