Turkish Travel Agency Antalya | Turkish News And Information

Turkey news and information and living in Turkey to travel and stay, to live and to participate Tournameh Travel | Turkish Travel Agency | Tour Antalya

دلار آمریکا پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

دلار آمریکا پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1250 خرید و به بهای 6.1270 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.1900 لیر خرید و به بهای 7.1920 لیر معامله شد.

دلار آمریکا پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز پنجشنبه 27 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1250 خرید و به بهای 6.1270 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.1900 لیر خرید و به بهای 7.1920 لیر معامله شد.

دلار آمریکا چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

دلار آمریکا چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1600 خرید و به بهای 6.1620 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.2510 لیر خرید و به بهای 7.2530 لیر معامله شد.

دلار آمریکا چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول

هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه 26 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1600 خرید و به بهای 6.1620 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.2510 لیر خرید و به بهای 7.2530 لیر معامله شد.

دلار آمریکا سه شنبه 25 سپتامبر 2018 در بازار استانبول و آنتالیا

دلار آمریکا سه شنبه 25 سپتامبر 2018 در بازار استانبول و آنتالیا

نرخ امروز طلا و ارز در بازار استانبولهر دلار آمریکا امروز سه شنبه 25 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1300 خرید و به بهای 6.1320 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.2070 لیر خرید و به بهای 7.2090 لیر معامله شد.

دلار آمریکا سه شنبه 25 سپتامبر 2018 در بازار استانبول و آنتالیا

نرخ امروز طلا و ارز در بازار استانبولهر دلار آمریکا امروز سه شنبه 25 سپتامبر 2018 در بازار استانبول به قیمت 6.1300 خرید و به بهای 6.1320 لیر فروخته می‌شود.همچنین هر یورو به قیمت 7.2070 لیر خرید و به بهای 7.2090 لیر معامله شد.

مراکز خرید آنتالیا

مراکز خرید آنتالیا

مراکز خرید آنتالیا هم درون شهر است هم در اطراف شهر  و دسترسی بهشون آسان است هم با اتوبوس (آنتالیا کارت) هم با ترموا آنتالیا..  بهترین برند های دنیا را می توانید در مراکز خرید آنتالیا  پیدا کنید از بربری شانل گرفته تا زارا ماسیمو دوتی تا آتلت های

مراکز خرید آنتالیا

مراکز خرید آنتالیا هم درون شهر است هم در اطراف شهر  و دسترسی بهشون آسان است هم با اتوبوس (آنتالیا کارت) هم با ترموا آنتالیا..  بهترین برند های دنیا را می توانید در مراکز خرید آنتالیا  پیدا کنید از بربری شانل گرفته تا زارا ماسیمو دوتی تا آتلت های