پروازهای مستقیم تهران – آنتالیا

پروازهای مستقیم تهران – آنتالیا

پروازهای تهران به آنتالیا چند سالی است که بصورت غیر مستقیم انجام می شود و از شهر ها و فرود گاههای اطراف آنتالیا انجام میشود. برای اطلاعات شما مسافران پروازهای تهران به آنتالیا رو براتون لیست کردیم .

پروازهای مستقیم تهران – آنتالیا

پگاسوس ایرلاین : 

پروازهای مستقیم تهران – آنتالیا یک توقف کوتاه در فرودگاه سبیحا گوکچن استانبول

شرکت هواپیمایی آذربایجان : یک توقف در شهر باکو

ترکیش ایرلاین : 

پرواز مستقیم تهران به اسپارتا و هم  پرواز غیر مستقیم  با یک توقف در فرودگاه سبیحا گوکچن استانبول

اطلس گولوبال :

پروازهای مستقیم تهران – آنتالیا یک توقف در فرودگاه آدانا بدون پیاده شدن مسافر از هواپیما و هم   پروازهای غیر مستقیم تهران – آنتالیا به فرودگاه آتاترک استانبول یا سبیحا استانبول و بعد با پرواز داخلی به آنتالیا

سان اکسپرس :

 پروازهای مستقیم تهران – آنتالیا یک توقف در فرودگاه آدانا

هواپیمایی قشم ایر : 

پرواز مستقیم تهران به اسپارتا

فری بیرد ایر لاین : 

پروازهای مستقیم تهران – آنتالیا یک توقف در فرودگاه آدانا

پگاسوس ایرلاین : 

یک توقف در فرودگاه سبیحا گوکچن استانبول

پرواز مستقیم تهران به دنیزلی

News source

13 October 2018 - 10:57

Tags

  • پروازهای_مستقیم_تهران_–_آنتالیا
  • پگاسوس_ایرلاین
  • ترکیش_ایرلاین
  • سان_اکسپرس
  • هواپیمایی_قشم_ایر

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score