فرودگاه آنتالیا


فرودگاه آنتالیا 

فرودگاه آنتالیا با متراژ 300 متر مربع در سال 1960 تاسیس شده است.به مرور زمان با تغییراتی در عرصه توریستی و جهان گردی و با اضافه شدن پرواز های داخلی و خارجی این وسعت به 13000000 متر مربع رسیده است.

فرودگاه آنتالیا 13 کیلومتر از مرکز شهر،کمر 57 کیلومتر،فینیکه 125 کیلومتر،کاش 200 کیلومتر،ماناوگات 65 کیلومتر،آلانیا 125 کیلومتر فاصله دارد.حمل و نقل  از فرودگاه با اتومبیل و اتوبوس های شرکت های توریستی،مترو،اتوبوس های شهری و تاکسی امکان پذیر است.ظفیت پارکینگ فرودگاه 1923 اتومبیل می باشد.


فرودگاه آنتالیا اولین ترمینال پروازهای خارجی در تاریخ 1 اپریل 1998 با متراژ 59.578 متر مربع افتتاح شد.تعداد گیت 10 عدد،6 عدد محل تحویل چمدان،12 محل پارک هواپیما که از آنها 8 محل شامل پل مسافربری می باشد.60 عدد محل چک این،56 محل برای کنترل پاسپورت و 5 عدد باجه کنترل ویزا می باشد.


فرودگاه آنتالیا دومین ترمینال پروازهای خارجی در تاریخ 17 اپریل 2005 با متراژ 82.200 متر مربع با ظرفیت 15 میلیون مسافر افتتاح شد.12 محل پارک هواپیما که از آنها 8 محل شامل پل مسافربری می باشد.75 محل چک این،60 محل چک پاسپورت و 5 عدد باجه کنترل ویزا می باشد.

ترمینال پروازهای داخلی:

متراژ 36.859 متر مربع با ظرفیت 10000000 مسافر و 32 محل چک این می باشد.

News source

13 October 2018 - 10:57

Tags

  • فرودگاه_آنتالیا
  • تور_آنتالیا

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score