ویزای کانادا 

ویزای کانادا | تورنامه مدارک مورد نیاز ویزای کانادا جهت اقدام ویزا توریستی کانادا اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر به همراه کلیه پاسپورتهای قدیمی که در آن ویزا درج شده وجود داشته باشد .  یک قطعه عکس  3.5*4.5 رنگی . پشت زمینه سفید. تمام رخ  ترجمه شناسنامه ترجمه سند ازدواج در صورت … ادامه خواندن ویزای کانادا