اطلاعات ویزای کانادا 

ویزای کانادا | تورنامه

مدارک مورد نیاز ویزای کانادا جهت اقدام ویزا توریستی کانادا

 1. اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر به همراه کلیه پاسپورتهای قدیمی که در آن ویزا درج شده وجود داشته باشد .
 2.  یک قطعه عکس  3.5*4.5 رنگی . پشت زمینه سفید. تمام رخ
 3.  ترجمه شناسنامه
 4. ترجمه سند ازدواج در صورت هم سفر بودن با همسر و درصورت همسفر بودن با فرزندان حتما گواهی اشتغال به تحصیل شان ترجمه شود.
 5. تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر متقاضی به صورت جداگانه.
 6. مدارک مالی شامل نامه تمکن بانک به زبان لاتین با مهر قسمت بین الملل بانک به همراه گردش چهارماهه حساب که نشان 6 دهنده میزان درآمد ماهیانه متقاضی باشد.درصورتیکه گواهی سپرده بلند مدت و یا گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار و سند اتومبیل و اجاره نامه دارید ارایه داده شود.
 7. ترجمه اسناد ملکی.
 8.  مدارک شغلی:

کارمندان : گواهی اشتغال به کار به زبان لاتین روی سربرگ شرکت( با ذکر تاریخ شروع به کار- سمت شغلی و درآمد ماهیانه – مدت زمان مرخصی موافقت شده) به همراه ترجمه فیش حقوق دو ماه آخر و ترجمه لیست بیمه دو ماه آخر و ترجمه حکم کارگزینی. آگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی ترجمه لیست بیمه و فیش حقوقی – آگهی تغییرات –کارفرمایان: ترجمه آگهی تاسیس ماه آخر لاتین4 ماه آخر کارمندان- ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده-نامه تمکن بانک شرکت-ریز پرینت 2 تجار: ترجمه کارت بازرگانی و گواهی اتاق بازرگانی و ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه لیست پرداخت بیمه. پزشکان: ترجمه پروانه دائم طبابت و کارت نظام پزشکی و ترجمه پروانه مطب و ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده و ترجمه لیست پرداخت بیمه. مهندسان: ترجمه پروانه نظام مهندسی یا جواز ساخت. – ترجمه جواز کسب-ترجمه آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده – کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد:ترجمه پروانه بهره برداری ترجمه لیست پرداخت بیمه. بازنشستگان :ترجمه حکم بازنشستگی و ترجمه فیش حقوقی دو ماه آخربازنشستگی(درصورت افزایش حقوق ترجمه حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود.) نسبت با شخص-دلیل سفر-آدرس و تلفن-مدت زمان اقامت و – .

 • دعوت نامه : شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی برسد. NOTHARY PUBLIC هرگونه موارد مرتبط دیگر. (دعوت نامه پس از تنظیم باید به مهر وامضای دفتر ثبت مدارک فرد دعوت کننده : ارائه کارت شهروندی شناسنامه کانادایی – پاسپورت کانادایی –CANADIAN CITIZENSHIP CARD یا کارت اقامت CERTIFICATE CANADIAN BIRTH از سوی فرد دعوت کننده الزامی است.همچنین سایر مدارک PR CARD برگه مالیاتی – فرد دعوت کننده شامل گواهی اشتغال به کار- نامه بانک T و فرم های NOTICE OF ASSESSMENT 4 , T1 تاثیر بسیار زیادی روی نتیجه درخواست فرد دعوت شونده دارند.
 • ترجمه رضایت نامه محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایت نامه باید از وی کسی باشد که آنها را همراهی نمی کند

 

 • تمامی مدارک ویزای کانادا میبایست به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند

 

اطلاعات ویزای کانادا 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.